Klauzule informacyjne

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Księgowych "RELEVANT" Iwona Kacprzyk z siedzibą w Chorzowie przy ul. Mielęckiego 10/2 zwana dalej BIUREM. BIURO prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług BIURA i będą udostępniane podmiotom współpracującym z BIUREM,

3) Kontakt z Inspektorem ochrony danych naszego biura jest po adresem e-mail: iod@relevant.com.pl

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zawartych umów, świadczonych usług,

6) Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają (lub podlegają - do wyboru) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych.