Oferta

dscn1442_1.jpgFirma zapewnia fachowość i rzetelność oferowanych usług oraz całkowitą poufność informacji.

Oferujemy swe usługi w zakresie:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
  • Pomoc w organizacji szkoleń BHP
  • Pomoc w zakładaniu działalności
  • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Rozliczenia roczne
  • Obsługa kadr i płac
  • Opłaty środowiskowe